PRÁVNÍ A ETICKÉ ASPEKTY UMĚLÉ INTELIGENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

 

Umělá inteligence (Al) zcela (z)mění prostředí medicíny a zdravotní péče. Vlna inovací transformuje proces klinického rozhodování, monitorování pacientů, zdraví a zdravotní péče, potřebné vzdělání i dovednosti. Al přináší nové právní aspekty do poskytování zdravotních služeb. Jsme připraveni?

Zahájení: 9.30 (registrace 8.30 - 9.30)

I. Právní a etické aspekty umělé inteligence a telemedicíny

Jak dokáže umělá inteligence měnit zdravotnictví, jaké oblasti ovlivní nejdříve, jaké jsou právní aspekty s tím související? Telemonitoring, teleradiologie, telekonzultace generují specifické právní vztahy a nové způsoby komunikace mezi pacienty, zdravotnickými pracovníky a poskytovateli zdravotních služeb. Jaký je právní rámec e-Health v ČR, co vše nám v první úpravě chybí a jak bude nutné procesy ve zdravotnictví změnit?

Moderují: Jakub Hajný a Daniel Steindler

Diskuzní panel za účasti: doc. JUDr. Radima Polčáka, Ph.D., PF MUNI, MUDr. Oldřicha Šubrta, MBA, AHCM, MUDr. Marina Holcáta, MBA, FN Motol, Mgr. Michala Štýbnara, NTC, doc. JUDr. Tomáše Doležala, Ph.D., LL.M., AV ČR, JUDr. Radka Policara, MZČR

II. Inovace léčiv

Jaká je budoucnost inovací v oblasti léčiv v České republice? Genová terapie, editace genomu, nanotechnologie mají ohromný potenciál pro medicínu. Nemůžeme pomíjet ale i jejich etické, právní i sociální aspekty.

Diskuzní panel za účasti: Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, Bc. Anny Arellanesové, ČAVO, JUDr. Radka Policara, MZČR, PhDr. Davida Černého, Ph.D., AV ČR a dalších odborníků z řad medicíny 

III. Právní odpovědnost a její změny v souvislosti s Al ve zdravotnictví

Jak zasahují inovace do právní odpovědnosti lékaře a poskytovatele zdravotních služeb? Jaká je odpovědnost pacienta? Právní a etické aspekty umělé inteligence v soudních systémech, sci-fi nebo možná budoucnost?

Moderuje: MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., 1. LF UK

Diskuzní panel za účasti: JUDr. Petra Vojtka, NS ČR, doc. JUDr. Filipa Melzera, LL.M., Ph.D., PF UP,  doc. JUDr. Tomáše Doležala, Ph.D., AV ČR, JUDr. Stanislava Mikeše, Skils, s.r.o.

Závěrečné slovo JUDr. Karla Havlíčka, zakladatele Stálé konference českého práva

Zakončení: 16.30

Těšíme se na setkání s Vámi!

V případě zájmu se registrujte prostřednictvím info@akademiemp.cz

Patrneři konference:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Realizované akce:

 

ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO VII.

odborná konference se uskuteční v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1) 23. května 2019 (9.30 - 15.30 hod)

Program konference bude zaměřen na problematiku Odmítnutí a ukončení péče poskytovatelem zdravotních služeb (překlady pacientů, nespolupracující pacient a kontinuita léčby, přítomnost zákonných zástupců při ošetření, odmítnutí předoperačního vyšetření), specifické situace  (odmítnutí očkování, akceptace porodních plánů, agresivní pacient) a související právní odpovědnost za zajištění péče (role zdravotní pojišťovny, krajského úřadu).

 http://prihlasky.akademiemp.cz/upload/50923941_58ffd6e728adc5_889.jpg

 

GDPR VE ZDRAVOTNICTVÍ - KROK ZA KROKEM

odborný seminář se uskutečnil v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1) 27. září 2017

Program semináře byl zaměřen na implementaci GDPR v podmínkách zdravotnických organizací a praktické ukázky postupu poskytovatelů zdravotních služeb při uvádění zpracovávaných osobních údajů v soulad s GDPR. Účastníci obdrží podkladové materiály k jednotlivým přednáškám a k vlastnímu využití při implementaci GDPR.

 

ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO IV.

Aktuální legislativa a rozhodovací praxe ve zdravotnictví

odborná konference se uskutečnila v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1) 21. června 2017 (9.30 - 15.30 hod)

Program konference byl zaměřen na aktuální legislativu, judikaturu, rozhodovací praxi ve zdravotnictví a konkrétní kazuistiky poskytovatelů zdravotních služeb.

 

ODŠKODŇOVÁNÍ ÚJEM NA ZDRAVÍ A DUŠEVNÍCH ÚTRAP V PRAXI

Aplikace Metodiky NS ČR v praxi a odškodnění duševních útrap pozůstalých

odborná konference se uskutečnila v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1) 1. června 2016 (10.00 - 15.00 hod)

Program konference byl zaměřen na aktuální praxi odškodňování újem na zdraví a využití Metodiky NS s prezentací konkrétních kazuistik z praxe a rovněž odškodnění duševních útrap. 

 

 


 

ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO III.

 

Aktuální legislativa a rozhodovací praxe ve zdravotnictví

 

odborná konference se uskutečnila v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1) 14. prosince 2016 (9.30 - 15.30 hod)

 

Program konference byl zaměřen na aktuální legislativu, judikaturu, rozhodovací praxi ve zdravotnictví a konkrétní kazuistiky poskytovatelů zdravotních služeb. 

Pozvánka na akci III.

 

 

ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO II.

Aktuální legislativa a rozhodovací praxe ve zdravotnictví

odborná konference se uskutečnila v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1) 11. května 2016 (9.30 - 16.00 hod)

Program konference byl zaměřen na aktuální legislativu, judikaturu, rozhodovací praxi ve zdravotnictví a konkrétní kazuistiky poskytovatelů zdravotních služeb. 

 

pozvánka

 


 

ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO I.

Aktuální legislativa a rozhodovací praxe ve zdravotnictví

odborná konference se uskutečnila v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1) 8. prosince 2015 

pozvánka