PŘIPRAVOVANÁ AKCE

 

ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO VII.

odborná konference se uskuteční v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1) 23. května 2019 (9.30 - 15.30 hod)

Program konference bude zaměřen na problematiku Odmítnutí a ukončení péče poskytovatelem zdravotních služeb (překlady pacientů, nespolupracující pacient a kontinuita léčby, přítomnost zákonných zástupců při ošetření, odmítnutí předoperačního vyšetření), specifické situace  (odmítnutí očkování, akceptace porodních plánů, agresivní pacient) a související právní odpovědnost za zajištění péče (role zdravotní pojišťovny, krajského úřadu).

Pozornost bude věnována také aktuální legislativě, judikatuře a rozhodovací praxi ve zdravotnictví.

Zahájení: 9.30 (registrace 8.30 - 9.30)

Doplední blok (9.30 - 11.30):

Odmítnutí a ukončení péče poskytovatelem zdravotních služeb (nespolupracující pacient a kontinuita léčby, překlady mezi pracovišti, výhrada svědomí)

Odpolední blok (12.30 - 15.30)

Specifické situace spojené s odmítnutím a ukončením péče (očkování, akceptace porodních plánů, agresivní pacient)

Odpovědnost za zajištění zdravotních služeb

Zakončení: 15.30

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Realizované akce:

 

 

 

GDPR VE ZDRAVOTNICTVÍ - KROK ZA KROKEM

odborný seminář se uskutečnil v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1) 27. září 2017

Program semináře byl zaměřen na implementaci GDPR v podmínkách zdravotnických organizací a praktické ukázky postupu poskytovatelů zdravotních služeb při uvádění zpracovávaných osobních údajů v soulad s GDPR. Účastníci obdrží podkladové materiály k jednotlivým přednáškám a k vlastnímu využití při implementaci GDPR.

 

ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO IV.

Aktuální legislativa a rozhodovací praxe ve zdravotnictví

odborná konference se uskutečnila v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1) 21. června 2017 (9.30 - 15.30 hod)

Program konference byl zaměřen na aktuální legislativu, judikaturu, rozhodovací praxi ve zdravotnictví a konkrétní kazuistiky poskytovatelů zdravotních služeb.

 

ODŠKODŇOVÁNÍ ÚJEM NA ZDRAVÍ A DUŠEVNÍCH ÚTRAP V PRAXI

Aplikace Metodiky NS ČR v praxi a odškodnění duševních útrap pozůstalých

odborná konference se uskutečnila v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1) 1. června 2016 (10.00 - 15.00 hod)

Program konference byl zaměřen na aktuální praxi odškodňování újem na zdraví a využití Metodiky NS s prezentací konkrétních kazuistik z praxe a rovněž odškodnění duševních útrap. 

 

 


 

ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO III.

 

Aktuální legislativa a rozhodovací praxe ve zdravotnictví

 

odborná konference se uskutečnila v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1) 14. prosince 2016 (9.30 - 15.30 hod)

 

Program konference byl zaměřen na aktuální legislativu, judikaturu, rozhodovací praxi ve zdravotnictví a konkrétní kazuistiky poskytovatelů zdravotních služeb. 

Pozvánka na akci III.

 

 

ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO II.

Aktuální legislativa a rozhodovací praxe ve zdravotnictví

odborná konference se uskutečnila v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1) 11. května 2016 (9.30 - 16.00 hod)

Program konference byl zaměřen na aktuální legislativu, judikaturu, rozhodovací praxi ve zdravotnictví a konkrétní kazuistiky poskytovatelů zdravotních služeb. 

 

pozvánka

 


 

ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO I.

Aktuální legislativa a rozhodovací praxe ve zdravotnictví

odborná konference se uskutečnila v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1) 8. prosince 2015 

pozvánka